NAS STORAGE คืออะไร

Written by Storage Whale Team. Posted in GeneralSAN/NAS StorageStorage ServerTechnology Blog

เครดิตข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.storagewhale.com/2012/12/13/nas-storage-คืออะไร/

สำหรับใครที่ไม่เคยซื้อ Storage มาก่อน อาจจะงงว่า NAS Storage คืออะไร?  วันนี้ Storage Whale จะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนเอง

1. ภาพรวมของ NAS STORAGE

ปกติเวลาเราใช้งาน Hard Drive ในเครื่องเรามักจะส่งไฟล์แชร์ต่อให้ใครไม่ได้ ทำให้เราต้องเสียเวลาไปส่งอีเมลล์ หรืออัพโหลดขึ้น Dropbox  หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องใช้ USB Thumb Drive ส่งไฟล์กัน ซึ่งบางทีขนาดก็อาจจะเล็กไป หรือติดไวรัสกันเป็นปัญหาลุกลามใหญ่โต

Network Attached Storage หรือเรียกย่อๆ ว่า NAS Storage ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ โดยเป็นอุปกรณ์ที่มี Hard Drive ในตัวสำหรับให้คนในบ้าน หรือในออฟฟิศเดียวกันสามารถส่งไฟล์ แชร์ไฟล์ หรือสำรองไฟล์กันได้

2. หน้าตาของ NAS STORAGE

NAS Storage มีรูปร่างที่หลากหลาย ตั้งแต่ลักษณะเหมือนเป็นกล่องเล็กๆ สำหรับใช้งาน 1-5 คน หรือกล่องใหญ่ขึ้นสำหรับใช้งานกันระดับออฟฟิศ 10 – 30 คน หรือแม้แต่กล่องที่ใหญ่ขึ้นสำหรับงานตัดต่อวิดีโอ, งานประมวลผลระดับองค์กร หรือแม้แต่งานประมวลผลทางด้านวิทยาศาสตร์, การแพทย์ และฟิสิกส์งานใหญ่ๆ ระดับโลกที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆ ก็ใช้ NAS Storage เช่นกัน

3. การติดตั้ง NAS STORAGE

การติดตั้ง NAS Storage นั้นสามารถทำได้โดยง่าย แม้แต่ผู้ใช้งานตามบ้านก็สามารถทำเองได้ ด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. ติดตั้ง NAS Storage พร้อมกำหนด IP Address
 2. เสียบสาย LAN เข้าไปยัง Router
 3. สร้าง Folder ใน NAS พร้อมกำหนด User/Password
 4. เชื่อม Folder ใน PC ด้วย User/Password ที่ตั้งไว้

เพียง 4 ขั้นตอนเท่านี้ เราก็สามารถใช้งาน NAS Storage ภายในบ้านได้แล้ว

เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถทำการเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งข้อมูลกับ NAS Storage ได้ทันทีผ่านทางระบบเครือข่าย

เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ สามารถทำการเชื่อมต่อเพื่อรับและส่งข้อมูลกับ NAS Storage ได้ทันทีผ่านทางระบบเครือข่าย

4. จำนวน HARD DRIVE ใน NAS STORAGE

NAS Storage อาจจะมีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 1-2 ลูกสำหรับการใช้งานระดับเล็ก 4-8 ลูกสำหรับการใช้งานระดับกลาง หรือ 12 – 100 ลูกสำหรับการใช้งานระดับใหญ่ และเกินกว่า 100 ลูกสำหรับการใช้งานระดับใหญ่มาก

โดยสำหรับระบบ NAS Storage นี้ การมีจำนวน Hard Drive เพิ่มจะยิ่งเพิ่มความเร็วของการใช้งานระบบ NAS Storage และเพิ่มความทนทานของข้อมูลไปพร้อมๆ กัน โดยมีการสำรองข้อมูลระหว่าง Hard Drive แต่ละลูกตามแนวคิดของ RAID

5. ความสามารถของ NAS STORAGE

NAS Storage โดยทั่วไปจะมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • สามารถสร้าง Folder ส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคน ให้แต่ละคนสามารถใช้งานร่วมกันระหว่างหลายๆ อุปกรณ์ โดยกำหนดพื้นที่สูงสุดสำหรับแต่ละคนได้
 • สามารถสร้าง Folder แชร์สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานแต่ละคน ให้แต่ละคนที่มีสิทธิ์สามารถเขียนและอ่านไฟล์
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งานแต่ละคนมองเห็น Folder ที่แตกต่างกันตามฟังก์ชันการทำงานได้
 • สามารถสร้างเป็น Shared Folder หรือ Drive ทิ้งไว้ในเครื่องของผู้ใช้งานได้ทันที ทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้งาน

ในขณะที่ NAS Storage ระดับองค์กร หรือระดับสูง อาจจะมีความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น

 • สามารถทำ Deduplication ช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์ซ้ำซ้อนได้
 • สามารถทำการ Scan Virus ในไฟล์ที่อยู่บน NAS Storage ได้
 • สามารถทำการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลสำหรับไฟล์ที่สำคัญๆ ได้
 • สามารถทำการสำรองข้อมูลข้ามสาขา เพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติต่างๆ ได้
 • สามารถเรียกใช้ไฟล์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
 • สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ Server เป็นหมื่นๆ ถึงล้านๆ เครื่องได้

ทั้งนี้การเลือกใช้ NAS Storage ควรจะเลือกให้เหมาะสมต่องานที่ใช้ ทั้งในแง่ของความสามารถ, ประสิทธิภาพ และราคาที่ต้องการ

6. ประเภทงานที่เหมาะสมกับ NAS STORAGE

ตัวอย่างงานที่เหมาะสมกับการใช้ NAS Storage มีดังต่อไปนี้

6.1 งานแชร์เอกสารภายในบ้านและภายในองค์กร

 • NAS Storage ขนาดเล็กที่ใส่ Hard Drive ตั้งแต่ 2-8 ลูก สำหรับใช้งานตั้งแต่ 2 – 30 คน ให้แต่ละคนมี Folder ส่วนตัว และ Folder แชร์ร่วมกันภายในแผนก
 • NAS Storage ประสิทธิภาพสูงที่มี Hard Drive ตั้งแต่ 2 – 16 ลูก หรือบางทีอาจจะใช้เกินกว่า 100 ลูก สำหรับใช้จัดเก็บ Raw File และให้แต่ละแผนกสามารถทำการตัดต่อไฟล์ต่างๆ กันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วแยกตามแผนก เช่น ตัดต่อภาพ, ตัดต่อเสียง, ใส่ Subtitle และอื่นๆ
 • NAS Storage ขนาดตั้งแต่ 2 – 16 ลูก สำหรับจัดเก็บ Code แต่ละ Release ย้อนหลังให้แตกต่างกันไป รวมถึงใช้แบ่งปันข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ไฟล์ภาพ, ไฟล์เสียง, ไฟล์วิดีโอ และเอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้ข้อมูลอยู่อย่างคงทนถาวร


6.2 งานจัดเก็บข้อมูลและสำรองภาพถ่าย

 • NAS Storage ขนาดตั้งแต่ 2-6 ลูกสำหรับการใช้งานเบื้องต้น หรือขนาดตั้งแต่ 8-12 ลูก สำหรับจัดเก็บไฟล์จำนวนมากและประมวลผลไปพร้อมๆ กัน


งานสำรองข้อมูลระดับองค์กร

 • NAS Storage สำหรับการสำรองข้อมูลนี้จะมีหลากหลาย ขึ้นกับปริมาณของข้อมูลที่ต้องการทำการสำรอง
 • NAS Storage ประสิทธิภาพสูงสำหรับการจัดเก็บข้อมูลจาก CCTV โดยจำนวนของ Hard Drive จะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ต้องการจัดเก็บข้อมูล และความเร็วในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องคำนวณจากจำนวนกล้อง CCTV


6.3 งานประมวลผลประสิทธิภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 • NAS Storage ประสิทธิภาพสูงมาก ตั้งแต่ 12 – 100 ลูก หรือเกินกว่า 1,000 ลูกสำหรับงานประมวลผล โดยจำนวนของ Hard Drive จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการประมวลผลที่ต้องการ
 

เงื่อนไข ** ข้อยกเว้น ** ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เฉพาะวันเสาร์
1. งดเว้น การแต่งแบบฟอร์ม,ปรับเปลี่ยนหน้าตารายงาน ใบเสร็จ ฯลฯ (รายงาน,ใบเสร็จ,ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ )
2. งดเว้น การตรวจสอบรายงานและตรวจสอบฐานข้อมูล เช่น ยอดขายไม่ตรง, ยอดขายหาย, เลขที่บิลหาย, ไม่ตัดสต๊อก ฯลฯ
3. งดเว้น การติดตั้งโปรแกรมที่เป็นระบบเครือข่ายที่มากกว่า 1 เครื่อง (การเชื่อมต่อ Hamachi, การเชื่อมต่อระหว่างสาขา, การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ และเครื่องลูก ฯลฯ)
4. งดเว้น การตั้งค่าการเซ็ตสติ๊กเกอร์บาโค๊ด ทุกชนิด
5. งดเว้น การเซ็ตเครื่อง Tablet, เชื่อมต่อเครื่อง Tablet, เซ็ตเน็ตเวิร์ค
6. งดเว้น เรื่องการย้ายโปรแกรม , ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ , ย้าย SERVER และการย้ายข้อมูล
7. งดเว้น การ SET อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานของทางบริษัท ( และไม่ได้ซื้อจากทางบริษัทฯ ) เช่น PRINTER , SERVER , NAS เป็นต้น

หมายเหตุ สืบเนื่องจากวันเสาร์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการ ในการบริการ SUPPORT ให้กับลูกค้า เพียง 1 ท่านเท่านั้น ซึ่งทำให้งานที่ต้องใช้ความชำนาญ และใช้ระยะเวลาในการ Support เป็นเวลานาน ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ในวันเสาร์ จึงขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ถ้าต้องการบริการตามหัวข้อด้านบน กรุณาติดต่อกลับเป็นวันทำการปกติ ในวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. ที่เบอร์ 02-496-0181-84

รับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      ทางบริษัทรับพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ราคาขั้นต่ำในการรับเขียนโปรแกรม เริ่มต้นที่ 3,000 บาท (ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตาม Requirement ของลูกค้า และความยากง่ายในการพัฒนาโปรแกรม) ในการจ้างพัฒนาโปรแกรม Source Code โปรแกรมฉบับเต็ม ยังถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด อยู่

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า และการชำระค่าสินค้า
1. กรณีลูกค้า อยู่ในเขต กรุงเทพฯ
      ให้ลูกค้าโทรยืนยันนัด การติดตั้ง / อบรม ก่อนล่วงหน้า 1 – 3 วันทำการ ส่วนการชำระเงินค่าสินค้า ทางบริษัทฯ ขอรับชำระเป็น "เงินสด" ( งดรับเช็ค ) หรือ เป็น "แคชเชียร์เช็ค" เท่านั้น ณ.วันที่ติดตั้ง / อบรม / ส่งสินค้า แต่ในกรณีเป็นสินค้าบางประเภท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่ต้องขอรับเงินมัดจำค่าสินค้าก่อน เพื่อเป็นการยืนยันการติดตั้ง ก่อนล่วงหน้า 3 – 5 วันทำการ ( รายละเอียดนี้ ต้องโทรสอบถามกับทางบริษัทฯ อีกที )
2. กรณีลูกค้า อยู่ในเขต ต่างจังหวัด
      ให้ลูกค้าโทรยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมโอนเงินค่าสินค้าทั้งหมด 100% ก่อนล่วงหน้า 1 – 3 วันทำการ เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที โดยมีวิธีการจัดส่ง 3 วิธี ดังนี้
      2.1 จัดส่ง ให้ทางไปรษณีย์ EMS ด่วน ( ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการ ) หรือ ขนส่ง ( ระยะเวลาตามพี้ นที่จัดส่ง หรือตามกำหนดของทาง ขนส่ง ) หรือ รถทัวร์ ( ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการ ) ส่วนค่าจัดส่ง หรือขนส่ง ทางบริษัทฯ จะออกค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าชำระแต่ค่าสินค้าอย่างเดียว
      2.2 ลูกค้าให้ ทางบริษัทฯ ไปติดตั้ง / อบรม / SERVICE ON SITE ถึงที่ นอกจากค่าสินค้าที่ต้องชำระแล้ว ทางลูกค้าต้องชำระส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของ ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับในติดตั้ง และอบรมโปรแกรม เพิ่มเติมด้วย
      2.3 ลูกค้ามารับ สินค้าเองที่บริษัทฯ ลูกค้าชำระแค่ ค่าสินค้าเท่านั้น ให้ลูค้ามารับสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าที่บริษัทฯ โดยตรง ไม่ต้องชำระค่าบริการในเรื่องของ ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับในติดตั้ง และอบรมโปรแกรม

เงื่อนไขการ รับประกันสินค้า
     1. รับประกัน โปรแกรมตลอดอายุการใช้งาน ( การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น )
     2. รับประกัน HARDWARE ทุกเครื่อง รับประกัน 1 ปี
     3. อบรมการใช้งาน ฟรี ที่บริษัท ( เท่านั้น ) / จำนวน 2 ครั้ง / ปี
     4. บริการตอบคำถาม ทางเทคนิค ทางโทรศัพท์ หรือ แก้ไขปัญหาทางรีโมทคอมพิวเตอร์ ทาง INTERNET / ทางลูกค้าต้องมี INTERNET ให้ไว้สำหรับการ บริการหลังขาย
     5. บริการติดตั้ง / อบรม / Service on Site ให้ฟรี จำนวน 1 ครั้ง ( เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ) ( ยอดค่ามูลค่าสินค้าต้องเกิน 6,500 บาท ขึ้นไป )
     6. กรณีติด ตั้งงานใน เขตต่างจังหวัด ลูกค้าต้องเสียค่า ใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับติดตั้งและ อบรมโปรแกรม

เงื่อนไขการคืนสินค้า HARDWARE ของทางบริษัท มีดังนี้
     1. สินค้าใช้งานไม่ได้จริงๆ และเสียจากตัวเครื่องเอง และเครื่องที่คืนต้องอยู่ในสภาพปกติ เหมือนก่อนที่จะสั่งซื้อ ไม่บุบเบี้ยว พัง แตก หรือ มีรอยขีดข่วน
     2. สินค้าที่คืนต้อง มีอุปกรณ์ และ อะไหล่ ภายในอยู่ครบ พร้อมกล่องสินค้ากลับมาในสภาพเดิมเท่านั้น
     3. สินค้าที่คืนต้อง ซื้อไปแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อ
     4. สินค้าที่คืนต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
     5. สินค้าทีคืนต้องไม่เกิดจาก การกระทำ หรือ จงใจทำให้สินค้าเสียหาย
     6. ต้องส่งสินค้าคืนมาทางบริษัทฯ ทันที ที่สินค้ามีปัญหา และบริษัทฯ จะทำการชดใช้โดย จะเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินให้แทนเฉพาะค่าสินค้าที่เสียหาย เท่านั้น