โปรแกรมตรวจสอบรายงานผ่าน Smart Phone (สำหรับโปรแกรมร้านอาหาร)

       โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานผ่าน Smart Phone หรือ Tablet โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมร้านอาหาร โดยโปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวกสบาย กับการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว