โปรแกรมตรวจสอบรายงานผ่าน Smart Phone (สำหรับโปรแกรมขายหน้าร้าน)

       โปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรายงานผ่าน Smart Phone หรือ Tablet โดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมบริหารงานขาย โปรแกรมนี้ยังช่วยให้ท่านรู้สึก สะดวกสบาย กับการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว