โปรแกรมร้านอาหารสำหรับธุรกิจ SME ( SMILE FOOD )

       เป็นโปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ & เบเกอรี่สำเร็จรูป "ภาษาไทย" พัฒนาโดยคนไทย เพื่อเป็นทางเลือกของคนไทย ให้ได้ใช้ เทคโนโลยีในราคาที่เป็นกันเอง โปรแกรมสามารถช่วย ให้คุณบริหารงานร้านกาแฟ & เบเกอรี่ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะสร้างความ พึงพอใจสูงสุดให้แก่แขกที่มาใช้ บริการ อีกทั้งยังช่วย ควบคุมการทำงาน ของพนักงาน เสิร์ฟ คนครัว และแคชเชียร์ ให้มีระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น