ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A)
ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A)
ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A)
ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A)
ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A) ค่าบริการ Maintenance (M/A)
ประกาศจากบริษัท เรื่องการเรียกเก็บค่าบริการ Maintenance (M/A)

          เนื่องด้วยทางบริษัทได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลา ประมาณ 18 ปี ซึ่งระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ให้บริการฟรี โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ           ดังนั้นในปีนี้ ทางบริษัท จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยให้ลูกค้าต่อสัญญา M/A โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปีในการต่อสัญญา ซึ่งคิดจาก 20% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าซื้อไป ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ต่อสัญญา M/A นั้น ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะขอคิดค่าบริการเป็นรายครั้งไป ขอให้ลูกค้าเห็นใจทางบริษัทด้วยค่ะ

ลูกค้าเก่า  ที่ทางบริษัทฯ แนะนำให้ลูกค้าซื้อ M/A รายปี หมายถึง ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไปก่อน พ.ศ. 2561 ( คือ ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไปตั้งแต่  1 มกราคม 2545  ถึง  31 ธันวาคม 2560 ) ถ้าลูกค้าไม่ต้องการซื้อเป็น M/A รายปี ก็สามารถซื้อการบริการเป็นรายครั้งได้ค่ะ

ส่วนลูกค้าเก่าที่ซื้อโปรแกรมไป ตั้งแต่  วันที่  1 มกราคม 2561 จนถึง  30  มิถุนายน  2562 ทางบริษัทฯ ยังรับประกันการบริการ  ในเงื่อนไขการบริการเดียวกันกับ เงื่อนไขการบริการ ของลูกค้าใหม่

ลูกค้าใหม่ หมายถึง  ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไปตั้งแต่ วันที่  1 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป  จะรับประกัน 1 ปี   ในเงื่อนไขการบริการ สำหรับลูกค้าใหม่ หลังจากครบ 1 ปี ทางบริษัทฯ จะมีคิดค่าบริการ รายครั้ง หรือ ซื้อเป็น M/A รายปี แล้วแต่ทางลูกค้าเห็นเหมาะสม

กรณี ลูกค้าใหม่  MAINTENANCE ฟรี 1 ปี
- กรณีติดตั้งระบบใหม่ในครั้งแรก  บริษัทฯ บริการติดตั้งโปรแกรม / อุปกรณ์ ที่ซื้อกับทางบริษัทฯ  และอบรมการใช้งาน  ให้ ฟรี 1 ครั้ง (4 ชั่วโมง)  ภายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ประกอบด้วย สมุทรสาคร, นนทบุรี, นครปฐม และสมุทรปราการ
- บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 0-2496-0181 ถึง 4 และบริการถาม - ตอบทางอีเมล์ info@aristosoft.org และทางไลน์ @support_aristo
- บริการช่วยเหลือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมรีโมท Teamviewer
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ย้ายฐานข้อมูล Data Base ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต นำฐานข้อมูลเข้า หรือนำฐานข้อมูลออก Import / Export Database ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการแต่งแบบฟอร์ม Report ฟรี  1 ครั้งแรก ที่ติดตั้งโปรแกรม  จำนวน 4 แบบฟอร์ม ไม่รวมเขียนแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่    (ลูกค้าต้องออกแบบมาในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel / หากเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สั่งพิมพ์มาจากโรงงาน ต้องเอาแบบฟอร์มจริงส่งให้ทางบริษัท 5 ชุด)
- บริการติดตั้ง DRIVER เครื่องพิมพ์ หรือ DRIVER อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ซื้อกับทางบริษัท ซึ่งทางลูกค้าต้องมีไดร์เวอร์เตรียมพร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่ Support ติดตั้งเท่านั้น ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
- สามารถขอรับบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมได้ ฟรี  2 ครั้ง/ปี ที่ บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (พุทธมณฑลสาย 2 / บางแค)    กรณีอบรมนอกสถานที่ (มีค่าปฏิบัติงานรายวัน ค่าเดินทาง และค่าที่พักเพิ่มเติม)
- บริการติดตั้งโปรแกรมให้ที่เครื่องลูก Client ในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหาย โดยการรีโมทผ่านโปรแกรมรีโมท Teamviewer
- บริการติดตั้งโปรแกรมให้ที่เครื่องแม่ Server หรือการ ย้าย Database (ไม่รวมการกู้ Database) โดยการรีโมทผ่านโปรแกรม รีโมท Teamviewer
- บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Import Database จะบริการให้ ฟรีครั้งแรก (ครั้งต่อไปในการ Export / Import Database มีค่าบริการ)  และลูกค้าต้องจัดเตรียมข้อมูลตามรูปแบบไฟล์ Excel ที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น   (สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้ที่ http://www.aristosoft.org/download.html โดยไฟล์การเตรียมข้อมูลจะอยู่ด้านล่างๆของเพจ)

กรณีลูกค้า ซื้อ บริการ MAINTENANCE (M/A) รายปี
-  สามารถขอรับบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมได้ ฟรี  2 ครั้ง/ปี ที่ บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (พุทธมณฑลสาย 2 / บางแค)
- บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ 0-2496-0181 ถึง 4 และบริการถาม - ตอบทางอีเมล์ info@aristosoft.org และทางไลน์ @support_aristo
- บริการช่วยเหลือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยโปรแกรมรีโมท Teamviewer
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ย้ายฐานข้อมูล Data Base ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต นำฐานข้อมูลเข้า หรือนำฐานข้อมูลออก Import / Export Database ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
- บริการแต่งแบบฟอร์ม Report ไม่เกิน 4 แบบฟอร์ม/ปี
(ลูกค้าต้องออกแบบมาในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel / หากเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สั่งพิมพ์มาจากโรงงาน ต้องเอาแบบฟอร์มจริงส่งให้ทางบริษัท 5 ชุด)
- บริการติดตั้ง DRIVER เครื่องพิมพ์ หรือ DRIVER อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ซื้อกับทางบริษัท ซึ่งทางลูกค้าต้องมีไดร์เวอร์เตรียมพร้อมให้ทางเจ้าหน้าที่ Support ติดตั้งเท่านั้น ไม่เกิน 5 ครั้ง/ปี
 (ราคานี้ไม่รวมบริการหาไดร์ฟเวอร์ให้ / บริการติดตั้ง Driver เท่านั้น ไม่รวมการ Support ปัญหากรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของทางบริษัท)

กรณีลูกค้า ไม่ซื้อ / หมดอายุ บริการ MAINTENANCE (M/A) รายปี
-  ค่าบริการอบรมการใช้งานโปรแกรมได้ ที่ บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด (พุทธมณฑลสาย 2 / บางแค) ครั้งละ 1,000 บาท 
- กรณี ปฏิบัติงานภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าบริการนอกสถานที่ 3,000 บาท (4 ชั่วโมง) ต่อครั้ง/คน (ปริมณฑล ที่ให้บริการ ประกอบด้วย สมุทรสาคร, นนทบุรี, นครปฐม และสมุทรปราการ)
- กรณี ปฏิบัติงานต่างจังหวัด คิดค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าปฏิบัติงาน คำนวณราคาตาม วันและระยะทางในการปฏิบัติงาน (สอบถามราคาได้ที่ฝ่ายขาย)
- ค่าบริการล่วงเวลา (หลัง 4 ชั่วโมง แรก) คิดเพิ่ม ชั่วโมงละ 300 บาท
- ค่าบริการรีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต ลงโปรแกรมใหม่/ย้ายเครื่อง ครั้งละ 500 บาท
- ค่าบริการย้ายฐานข้อมูล Data Base ต่อครั้ง  ครั้งละ 4,000 บาท  ( SERVICE ON SITE / ภายในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล)
- ค่าบริการย้ายฐานข้อมูล Data Base ต่อครั้ง  ครั้งละ 2,000 บาท  ( รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต  )
- ค่าบริการนำฐานข้อมูลเข้า หรือนำฐานข้อมูลออก Import / Export Database ต่อครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท  ( รีโมทผ่านอินเตอร์เน็ต  )
- ค่าบริการแต่งแบบฟอร์ม Report ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท / 1 แบบฟอร์ม
 (ลูกค้าต้องออกแบบมาในรูปแบบไฟล์ Word หรือ Excel / หากเป็นแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สั่งพิมพ์มาจากโรงงาน ต้องเอาแบบฟอร์มจริงส่งให้ทางบริษัท 5 ชุด)
- ค่าบริการติดตั้ง DRIVER เครื่องพิมพ์ หรือ DRIVER อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ซื้อกับทางบริษัท ซึ่งทางลูกค้าต้องมีไดร์เวอร์เตรียมพร้อมให้ทางซัพพอร์ตติดตั้งเท่านั้น ครั้งละ 500 บาท / อุปกรณ์
 (ราคานี้ไม่รวมบริการหาไดร์ฟเวอร์ให้ / บริการติดตั้ง Driver เท่านั้น ไม่รวมการ Support ปัญหากรณีอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโปรแกรมของทางบริษัท)
- ค่าบริการวางระบบเครื่อง NAS ครั้งละ 5,000 บาท
 (ในกรณี Set Router / เปลี่ยนหรือย้ายที่วางเครื่อง NAS ไปสถานที่ใหม่ / เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหม่ เป็นต้น )

เงื่อนไข ** ข้อยกเว้น ** ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เฉพาะวันเสาร์
1. งดเว้น การแต่งแบบฟอร์ม,ปรับเปลี่ยนหน้าตารายงาน ใบเสร็จ ฯลฯ (รายงาน,ใบเสร็จ,ใบแจ้งหนี้ ฯลฯ )
2. งดเว้น การตรวจสอบรายงานและตรวจสอบฐานข้อมูล เช่น ยอดขายไม่ตรง, ยอดขายหาย, เลขที่บิลหาย, ไม่ตัดสต๊อก ฯลฯ
3. งดเว้น การติดตั้งโปรแกรมที่เป็นระบบเครือข่ายที่มากกว่า 1 เครื่อง (การเชื่อมต่อ Hamachi, การเชื่อมต่อระหว่างสาขา, การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องแม่ และเครื่องลูก ฯลฯ)
4. งดเว้น การตั้งค่าการเซ็ตสติ๊กเกอร์บาโค๊ด ทุกชนิด
5. งดเว้น การเซ็ตเครื่อง Tablet, เชื่อมต่อเครื่อง Tablet, เซ็ตเน็ตเวิร์ค
6. งดเว้น เรื่องการย้ายโปรแกรม , ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ , ย้าย SERVER และการย้ายข้อมูล
7. งดเว้น การ SET อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ มาตรฐานของทางบริษัท ( และไม่ได้ซื้อจากทางบริษัทฯ ) เช่น PRINTER , SERVER , NAS เป็นต้น

หมายเหตุ สืบเนื่องจากวันเสาร์จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการ ในการบริการ SUPPORT ให้กับลูกค้า เพียง 1 ท่านเท่านั้น ซึ่งทำให้งานที่ต้องใช้ความชำนาญ และใช้ระยะเวลาในการ Support เป็นเวลานาน ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ในวันเสาร์ จึงขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่าน ถ้าต้องการบริการตามหัวข้อด้านบน กรุณาติดต่อกลับเป็นวันทำการปกติ ในวันจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. ที่เบอร์ 02-496-0181-84

รับพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
      ทางบริษัทรับพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า ราคาขั้นต่ำในการรับเขียนโปรแกรม เริ่มต้นที่ 3,000 บาท (ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตาม Requirement ของลูกค้า และความยากง่ายในการพัฒนาโปรแกรม) ในการจ้างพัฒนาโปรแกรม Source Code โปรแกรมฉบับเต็ม ยังถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท แสงสุภามาลย์ จำกัด อยู่

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า และการชำระค่าสินค้า
1. กรณีลูกค้า อยู่ในเขต กรุงเทพฯ
      ให้ลูกค้าโทรยืนยันนัด การติดตั้ง / อบรม ก่อนล่วงหน้า 1 – 3 วันทำการ ส่วนการชำระเงินค่าสินค้า ทางบริษัทฯ ขอรับชำระเป็น "เงินสด" ( งดรับเช็ค ) หรือ เป็น "แคชเชียร์เช็ค" เท่านั้น ณ.วันที่ติดตั้ง / อบรม / ส่งสินค้า แต่ในกรณีเป็นสินค้าบางประเภท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่ต้องขอรับเงินมัดจำค่าสินค้าก่อน เพื่อเป็นการยืนยันการติดตั้ง ก่อนล่วงหน้า 3 – 5 วันทำการ ( รายละเอียดนี้ ต้องโทรสอบถามกับทางบริษัทฯ อีกที )
2. กรณีลูกค้า อยู่ในเขต ต่างจังหวัด
      ให้ลูกค้าโทรยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมโอนเงินค่าสินค้าทั้งหมด 100% ก่อนล่วงหน้า 1 – 3 วันทำการ เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทันที โดยมีวิธีการจัดส่ง 3 วิธี ดังนี้
      2.1 จัดส่ง ให้ทางไปรษณีย์ EMS ด่วน ( ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการ ) หรือ ขนส่ง ( ระยะเวลาตามพี้ นที่จัดส่ง หรือตามกำหนดของทาง ขนส่ง ) หรือ รถทัวร์ ( ระยะเวลาประมาณ 1 – 2 วันทำการ ) ส่วนค่าจัดส่ง หรือขนส่ง ทางบริษัทฯ จะออกค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าชำระแต่ค่าสินค้าอย่างเดียว
      2.2 ลูกค้าให้ ทางบริษัทฯ ไปติดตั้ง / อบรม / SERVICE ON SITE ถึงที่ นอกจากค่าสินค้าที่ต้องชำระแล้ว ทางลูกค้าต้องชำระส่วนเพิ่มเติมในเรื่องของ ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับในติดตั้ง และอบรมโปรแกรม เพิ่มเติมด้วย
      2.3 ลูกค้ามารับ สินค้าเองที่บริษัทฯ ลูกค้าชำระแค่ ค่าสินค้าเท่านั้น ให้ลูค้ามารับสินค้าพร้อมชำระค่าสินค้าที่บริษัทฯ โดยตรง ไม่ต้องชำระค่าบริการในเรื่องของ ค่าเดินทาง / ค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับในติดตั้ง และอบรมโปรแกรม

เงื่อนไขการ รับประกันสินค้า
     1. รับประกัน โปรแกรมตลอดอายุการใช้งาน ( การรับประกันมี ผลก็ต่อเมื่อเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรมเท่านั้น )
     2. รับประกัน HARDWARE ทุกเครื่อง รับประกัน 1 ปี
     3. อบรมการใช้งาน ฟรี ที่บริษัท ( เท่านั้น ) / จำนวน 2 ครั้ง / ปี
     4. บริการตอบคำถาม ทางเทคนิค ทางโทรศัพท์ หรือ แก้ไขปัญหาทางรีโมทคอมพิวเตอร์ ทาง INTERNET / ทางลูกค้าต้องมี INTERNET ให้ไว้สำหรับการ บริการหลังขาย
     5. บริการติดตั้ง / อบรม / Service on Site ให้ฟรี จำนวน 1 ครั้ง ( เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น ) ( ยอดค่ามูลค่าสินค้าต้องเกิน 6,500 บาท ขึ้นไป )
     6. กรณีติด ตั้งงานใน เขตต่างจังหวัด ลูกค้าต้องเสียค่า ใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าที่พัก พร้อมทั้งค่าบริการ Service on Site สำหรับติดตั้งและ อบรมโปรแกรม

เงื่อนไขการคืนสินค้า HARDWARE ของทางบริษัท มีดังนี้
     1. สินค้าใช้งานไม่ได้จริงๆ และเสียจากตัวเครื่องเอง และเครื่องที่คืนต้องอยู่ในสภาพปกติ เหมือนก่อนที่จะสั่งซื้อ ไม่บุบเบี้ยว พัง แตก หรือ มีรอยขีดข่วน
     2. สินค้าที่คืนต้อง มีอุปกรณ์ และ อะไหล่ ภายในอยู่ครบ พร้อมกล่องสินค้ากลับมาในสภาพเดิมเท่านั้น
     3. สินค้าที่คืนต้อง ซื้อไปแล้วไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อ
     4. สินค้าที่คืนต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจากทางบริษัทฯ เท่านั้น
     5. สินค้าทีคืนต้องไม่เกิดจาก การกระทำ หรือ จงใจทำให้สินค้าเสียหาย
     6. ต้องส่งสินค้าคืนมาทางบริษัทฯ ทันที ที่สินค้ามีปัญหา และบริษัทฯ จะทำการชดใช้โดย จะเปลี่ยนสินค้า หรือ คืนเงินให้แทนเฉพาะค่าสินค้าที่เสียหาย เท่านั้น