Services

ให้บริการสอบถาม และคำแนะนำเกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรม การใช้งานอุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น การใช้งานต่างๆ

การให้บริการลูกค้า

สอบถามปัญหา และขอคำแนะนำการใช้งาน
เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 น. - 18.00 น.
โทรศัพท์ : 02-496-0181 ถึง 4 ( 4 คู่สาย )
เวลาทำการ วันเสาร์ 10.00 - 18.00 น.
081-957-9051, 086-312-4775
Line : @support_aristo
อีเมล์ : info@aristosoft.org

บริการหลังการขาย

การทำ M/A เหมือนการทำประกันการช่วยเหลือ ซึ่งท่านจะเห็นความสำคัญของ M/A ต่อเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน ซึ่งการทำ M/A ท่านจะได้รับสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ในการ ขอรับบริการ ให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมตลอดภายในอายุสัญญาบริการ (M/A เป็นค่าบริการรายปี)

E-learning

ท่านสามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เบื้องต้นได้จากการเรียนรู้นี้ พร้อมทั้งไฟล์เอกสารคู่มือสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย

พบกับคำถาม - คำตอบ สำหรับปัญหา ที่พบบ่อย และต้องการเรียนรู้ แก้ไขด้วยตนเอง

การเตรียมข้อมูล Excel

การเตรียมข้อมูลสำหรับโปรแกรมต่างๆ ลงใน Excel เพื่อนำฐานข้อมูลใส่ในโปรแกรม

Terms of service

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า / การรับประกันสินค้า / การคืนสินค้า HARDWARE / การให้บริการในวันเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ / การรับพัฒนาโปรแกรม

contact contact contact contact contact contact contact contact
contact contact contact contact contact contact contact contact
contact contact contact contact contact contact contact contact
contact contact contact contact contact contact contact contact
contact contact contact contact contact contact contact contact